top of page

ADHD? Autyzm? Dysleksja? Czym jest neuroróżnorodność

Kwiecień jest miesiącem neuroróżnorodności! Drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który inauguruje miesiąc wiedzy na temat tego czym jest i co oznacza neuroróżnorodność.
Z reguły pod pojęciem neuroróżnorodności, czy atypowości kryje się:


  1. Spektrum autyzmu, które charakteryzuje się dużą różnorodnością funkcjonowania - trudno znaleźć dwie osoby o takiej samej charakterystyce spektrum. U każdego objawy autyzmu mogą być zupełnie inne i występować z różnym nasileniem. Dotyczą one głównie trzech sfer: komunikacji, interakcji społecznych oraz powtarzalnych zachowań. Osoby w spektrum mogą np. unikać kontaktu wzrokowego, stawać zbyt blisko lub zbyt daleko do rozmówcy, wykonywać "dziwne", powtarzalne ruchy.

  2. ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) ma trzy główne objawy: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji i nadmierną impulsywność. Najczęściej ADHD występuje już od dzieciństwa, jednak może być zdiagnozowane dużo później. Osoby z ADHD często mają kłopot z dotrzymywaniem terminów, nie potrafią rozpocząć pracy, stają się szybko nerwowe i reagują złością.

  3. Dysleksja oznacza trudności w nauce czytania i pisania (dysgrafia), pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego. Dysleksja obejmuje także dysortografię, czyli trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortograficznych.


Neuroróżnorodność odnosi się do różnorodności, czyli zróżnicowaniu w:
  • strukturze mózgu i w jej neurologicznych cechach

  • funkcjonowaniu mózgu

  • sposobie przetwarzania informacji, percepcji, uczenia się

  • wchodzenia w interakcje z ludźmi

  • sposobach komunikacji i zachowania

Różnice te wynikają z złożonych interakcji genetycznych, biologicznych, środowiskowych. Nie da się nimi zarazić czy przekazać np. poprzez szczepienie.


Dlaczego warto zastanowić się nad neuroróżnorodnością?


Różnorodność umysłów jest naszą siłą. W społeczeństwie potrzebujemy różnorodnych umiejętności, perspektyw i sposobów myślenia, aby efektywnie radzić sobie z coraz bardziej złożonymi problemami. Każdy, kto kiedykolwiek pracował w zespole, wie, jak cenne mogą być różnorodne punkty widzenia i umiejętności w rozwiązywaniu problemów.

Niestety, często neuroróżnorodność jest niedoceniana lub niezrozumiana. Ludzie mogą być szybko zaszufladkowani jako "dziwni" lub "nienormalni", gdy ich sposób myślenia różni się od przyjętych norm. To może prowadzić do stygmatyzacji i marginalizacji osób o odmiennych umiejętnościach neurologicznych.


Jak możemy wspierać neuroróżnorodność w naszym życiu codziennym?

Po pierwsze, zacznijmy od edukacji. Rozwijajmy zrozumienie różnorodności umysłów i świadomość, że każdy ma coś wartościowego do wniesienia. Po drugie, budujmy włączające środowiska, w których ludzie są akceptowani i doceniani bez względu na swoje neurologiczne cechy.


Jeśli chcesz sprawdzić, czy Ty lub lub ktoś w Twoich bliskich jest osobą neuroróżnorodną - zapraszamy na diagnozę. Polega ona na przeprowadzeniu wywiadu oraz odpowiednio dobranych testów psychologicznych, a następnie wydaniu opinii psychologicznej. U nas zajmuje się tym pani Gabriela Gamrowska - odpowiednio wykwalifikowany psycholog-diagnosta: https://www.terapiasolutio.pl/diagnoza-psychologicznaDodatkowo polecamy spotkania z naszymi psychologami, którzy pomagają w zrozumieniu własnej neuroróżnorodności, szukaniu pomocnych sposobów w radzeniu sobie z kłopotami i wyzwaniami oraz odkrywaniu swojego potencjału. Spotkania są skierowane zarówno do osób dorosłych jak i dzieci: https://www.terapiasolutio.pl/zespół


Zapraszamy!


38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page