top of page

Diagnoza psychologiczna dla dzieci i dorosłych

Co to jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to proces, którego celem jest rozpoznanie i opisanie trudności z którymi zgłasza się Klient, przy użyciu różnych technik diagnostycznych takich jak wywiad, testy, kwestionariusze czy opisy.

Diagnoza uwzględnia szeroki kontekst czynników i okoliczności, które można wskazać jako prawdopodobną przyczynę problemów.

Jak przebiega diagnoza?

Celem diagnozy psychologicznej jest opracowanie (tzw. konceptualizacja) trudności, omówienie proponowanego rozpoznania oraz przedstawienie sugestii odnośnie dalszego postępowania.  Jest to najczęściej cykl kilku (2-3) spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu – przed tym spotkaniem dobrze przypomnieć sobie to, co stanowi problem problem, od jak dawna, czy były już próby poradzenia sobie z nim. Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi diagnostycznych. Ostatnie spotkanie to omówienie uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania.

Przebieg procesu diagnostycznego:


1. Wywiad diagnostyczny - 1 h - 200 zł

2. Przeprowadzenie odpowiednich testów:

 • Test organiczny (funkcje poznawcze): 1h-300 zł

 • Test ilorazu inteligencji: 2 h-700 zł

 • Dysleksja, dyskalkulia: 1-1,5 h-600 zł

 • ADHD (test DIVA-5): 2-3 h-700 zł

 • Spektrum autyzmu: 2-3 h-700 zł

 • Test osobowości MMPI-2: 1-2 h-800 zł


3. Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej (do szkoły/uczelni/sądu) - 350 zł

4. Jeśli wskazane będzie leczenie farmakologiczne pokierujemy Cię do psychiatry, który przeprowadzi ostateczne rozpoznanie (diagnoza lekarska) i przepisze odpowiednie leki.

CNV000032.jpg

Gabriela Gamrowska

psycholog diagnosta, biegły sądowy

Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz diagnozowaniem. Ma za sobą praktykę w CSK UMED w Łodzi na oddziale dziennym zaburzeń afektywnych i psychotycznych dla dorosłych, Poradni Synapsis w Warszawie oraz w Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale ginekologii onkologicznej. 

Co dalej?

Jeśli otrzymałeś/aś diagnozę (lub diagnozę otrzymało Twoje dziecko) warto umówić się na spotkania z psychologiem, które pomogą w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z daną diagnozą.

Podczas takich spotkań omawiane są:

 • pomocne sposoby radzenia sobie z typowymi trudnościami

 • emocje związane z pojawianiem się codziennych wyzwań

 • trudności w relacjach z bliskimi spowodowane diagnozą

 • wchodzenie w relacje z równieśnikami 

 • sposoby lepszego regulowania własnych emocji

Flower vase
bottom of page