top of page

Zespół

Pracujemy w nurcie SFBT (Solution Focused Brief Therapy) w Polsce zwanym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu). Korzystamy również z zasobów, narzędzi i technik wykorzystywanych w innych nurtach terapeutycznych, w szczególności nurtu Gestalt, terapii poznawczo-behawiorlanej oraz terapii systemowej.

Dbając o dobro naszych Klientów w naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi ujętymi w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. 

Olga Mac

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. Od tego czasu regularnie uczestniczę - zarówno jako prelegent, jak i uczestnik –
w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych
i psychoterapeutycznych. Pracuję również jako psycholog sportu.

 

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, które zostało zorganizowane przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Regularnie uczestniczę również w szkoleniach organizowanych przez Denver Center for Solution-Focused Brief Therapy akredytowanych przez IASTI (Interniationl Alliance for Solution Focused Teaching Institutes). Należę do stowarzyszeń Solution Focus Brief Therapy Association, European Brief Therapy Association i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W pracy terapeutycznej koncentruję się na tym jakich zmian pragną Klienci w swoim życiu oraz sposobach, na wprowadzanie tych zmian w życie. Pomagam osobom, które odczuwają silny stres, niepokój lub lęk, mają trudności w relacjach z bliskimi osobami, cierpią na zaburzenia nastroju oraz depresję. Udzielam także wsparcia rodzinom, rodzicom i ich dzieciom w sytuacjach trudności wychowawczych. Pracuję również z młodzieżą w kryzysie, zaburzeniami odżywiania, myślami samobójczymi i trudnościami w budowaniu relacji z rówieśnikami.

Zrzut ekranu 2022-10-17 o 10.53.28.png
unnamed.png
Olga Mac

Olga Mac

psycholog, psychoterapeuta

Marta Borysiak

Jestem magistrem psychologii, ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, a także  Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie otrzymując Certyfikat Specjalisty w pracy z osobami doznającymi przemocy. Jestem także trenerem Programu PRIDE i praktykiem programu Kid’s Skill’s (“Dam Radę” i “Jestem z Ciebie dumny”). 

Ukończyłam 4-letniej szkolenie psychoterapeutyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dostosowane do wymagań Polskiej Rady Psychoterapii, a także do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii.

 

Regularnie podnoszę własne kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach
i konferencjach psychologicznych. 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Pomagam osobom, które doświadczają obniżonego nastroju, silnego stresu, niepokoju i lęku. Wspieram klientów, którzy mają trudności w relacjach, borykają się z trudnościami wychowawczymi. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Obszarem moich szczególnych zainteresowań są zaburzenia nastroju, a także tematyka więzi i relacji.

Marta Borysiak

Marta Borysiak

psycholog, psychoterapeuta

Diana Müller-Siekierska

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, studia doktoranckie w zakresie psychologii klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Ukończyłam również 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, które dostosowane jest do wymagań Polskiej Rady Psychoterapii, a także do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Akademickim Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego (wcześniej Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień), gdzie od 2007 roku zajmuję się udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem również nauczycielką akademicką, badaczką
i autorką kilkunastu publikacji naukowych i poradników. 
Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.


Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz par, jak również konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne.  Pomagam osobom, które doświadczają problemów w relacjach, związkach, małżeństwie, w rodzinie,
mają trudności wynikające z niepełnosprawności czy przewlekłej choroby, doświadczają różnego rodzaju kryzysów, lęku, stresu, depresji czy trudności
w realizacji swoich celów.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.

Diana Muller-Siekierska

Diana Muller-Siekierska

psycholog, psychoterapeuta

Paulina Kurek

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność - psychologia kliniczna. Ponadto ukończyłam:

- studia podyplomowe uzyskując kwalifikacje pedagogiczne, 

- pierwszy stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

- szkolenie "Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów"

- szkolenie z bajkoterapii w pracy z dziećmi

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, pracując w Instytucie Analiz Psychologicznych i Psychoterapii oraz Fundacji Uwolnienie i Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadziłam liczne projekty, szkolenia dla grup, konsultacje psychologiczne, opiniowałam i diagnozowałam. Aktualnie pracuję z dziećmi i z młodzieżą jako psycholog szkolny.


Każdy z nas jest wyjątkowy – to zdanie towarzyszy mi zawsze w kontakcie z drugim człowiekiem. Swoje metody pracy dostosowuję każdorazowo do Klienta, jego historii, sytuacji osobistej i potrzeb. Każdemu przyglądam się z dużą ciekawością i zaangażowaniem. Dbam o to, by każdy otrzymał nie tylko profesjonalną pomoc, ale także poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

- wspieram osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, u których dominuje pesymistyczne myślenie oraz zamartwianie się
- pracuję z osobami, które mają obniżony nastrój
- pomagam, gdy zaistnieją trudności w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami i stresem
- niosę oparcie osobom, u których w relacjach pojawiły się problemy wpływające negatywnie na wspólne życie
- jestem pomocą dla rodziców w problemach wychowawczych – gdy towarzyszy im dezorientacja, bezsilność lub niepewność, czy zachowania dziecka, zarówno w stosunku do bliskiego otoczenia, jak i grupy rówieśniczej są prawidłowe
- wspieram tych, których dotyka alienacja rodzicielska pojawiąjąca się przy okazji rozwodów, separacji i rozstań rodziców będących parą nieformalną

Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą i dziećmi.

Zapraszam na spotkania stacjonarne lub w trybie online.

Paulina Kurek

Paulina Kurek

psycholog

Gabriela Gamrowska

Jestem absolwentką kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie szkolę się dalej w ramach studiów podyplomowych na kierunku psychologia sądowa. 

Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz diagnozowaniem (w tym spektrum autyzmu, ADHD, ODD i zaburzeń osobowości). 
Mam za sobą praktykę w CSK UMED w Łodzi na oddziale dziennym zaburzeń afektywnych i psychotycznych dla dorosłych, Poradni Synapsis w Warszawie oraz w Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale ginekologii onkologicznej. 
Obszarem moich szczególnych zainteresowań są psychotraumatologia, psychoonkologia, seksuologia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości oraz żałoba. Pracuję
 zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.
Podstawą w mojej pracy jest relacja terapeutyczna. Ciekawią mnie nowoczesne podejścia do tematyki uzależnień i leczenia schizofrenii. W mojej pracy koncentruję się na źródle problemu oraz na narracji klienta. W zależności od sytuacji wykorzystuję elementy z terapii ciała Lowena, terapii Gestalt i CBT. 
Do każdego przypadku podchodzę dociekliwie i w indywidualny sposób, jestem otwarta na kreatywne rozwiązania. 
Prowadzę również sesje MBSR Mindfulness (Redukcja Stresu Oparta na Uważności) oraz warsztaty dotyczące kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem. 

Staram się cały czas rozwijać i dokształcać, biorę udział w warsztatach terapeutycznych oraz regularnie odbywam własną terapię.

Gabriela Gamrowska

Gabriela Gamrowska

psycholog, diagnosta

Olga Dworczyńska

Jestem studentką czwartego roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz członkinią zespołu badawczego zajmującego się badaniem cyfryzacji życia rodzinnego.

Biorę udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii. Współpracuję także z Fundacją Pandora. Szczególnie interesuję się psychologią kliniczną, seksuologią, prawami osób LGBTQ+, neuroróżnorodnością oraz zaburzeniami odżywiania.

 

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, posiadam doświadczenie w pracy z osobami autystycznymi. Współtworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Tematy zajęć to między innymi zaburzenia odżywiania, neuroatypowość oraz transpłciowość. W szczególności chcę pogłębiać temat ADHD u dorosłych.

 

W Solutio prowadzę warsztaty dla szkół, zajmuję się współtworzeniem bloga, prowadzeniem social mediów oraz organizacją warsztatów online.

Olga Dworczyńska

Olga Dworczyńska

prowadzi warsztaty psychoedukacyjne

bottom of page