top of page

Zespół

Pracujemy w nurcie SFBT (Solution Focused Brief Therapy) w Polsce zwanym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu), nurcie terapii Ericksonowskiej. Korzystamy również z zasobów, narzędzi i technik wykorzystywanych w innych nurtach terapeutycznych, w szczególności nurtu Gestalt, terapii poznawczo-behawiorlanej oraz terapii systemowej.

Dbając o dobro naszych Klientów w naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi ujętymi w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. 

Olga Mac

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. Od tego czasu regularnie uczestniczę - zarówno jako prelegent, jak i uczestnik –
w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych
i psychoterapeutycznych. Pracuję również jako psycholog sportu.

 

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, które zostało zorganizowane przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Regularnie uczestniczę również w szkoleniach organizowanych przez Denver Center for Solution-Focused Brief Therapy akredytowanych przez IASTI (Interniationl Alliance for Solution Focused Teaching Institutes). Należę do stowarzyszeń Solution Focus Brief Therapy Association, European Brief Therapy Association i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W pracy terapeutycznej koncentruję się na tym jakich zmian pragną Klienci w swoim życiu oraz sposobach, na wprowadzanie tych zmian w życie. Pomagam osobom, które odczuwają silny stres, niepokój lub lęk, mają trudności w relacjach z bliskimi osobami, cierpią na zaburzenia nastroju oraz depresję. Udzielam także wsparcia rodzinom, rodzicom i ich dzieciom w sytuacjach trudności wychowawczych. Pracuję również z młodzieżą w kryzysie, zaburzeniami odżywiania, myślami samobójczymi i trudnościami w budowaniu relacji z rówieśnikami.

Zrzut ekranu 2022-10-17 o 10.53.28.png
unnamed.png
Olga Mac

Olga Mac

psycholog, psychoterapeuta

Marta Borysiak

Marta Borysiak

psycholog, psychoterapeuta

Marta Borysiak

Jestem magistrem psychologii, ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, a także  Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie otrzymując Certyfikat Specjalisty w pracy z osobami doznającymi przemocy. Jestem także trenerem Programu PRIDE i praktykiem programu Kid’s Skill’s (“Dam Radę” i “Jestem z Ciebie dumny”). 

Ukończyłam 4-letniej szkolenie psychoterapeutyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dostosowane do wymagań Polskiej Rady Psychoterapii, a także do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii.

 

Regularnie podnoszę własne kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach
i konferencjach psychologicznych. 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Pomagam osobom, które doświadczają obniżonego nastroju, silnego stresu, niepokoju i lęku. Wspieram klientów, którzy mają trudności w relacjach, borykają się z trudnościami wychowawczymi. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Obszarem moich szczególnych zainteresowań są zaburzenia nastroju, a także tematyka więzi i relacji.

Diana Müller-Siekierska

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, studia doktoranckie w zakresie psychologii klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Ukończyłam również 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, które dostosowane jest do wymagań Polskiej Rady Psychoterapii, a także do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Akademickim Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego (wcześniej Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień), gdzie od 2007 roku zajmuję się udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem również nauczycielką akademicką, badaczką
i autorką kilkunastu publikacji naukowych i poradników. 
Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.


Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz par, jak również konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne.  Pomagam osobom, które doświadczają problemów w relacjach, związkach, małżeństwie, w rodzinie,
mają trudności wynikające z niepełnosprawności czy przewlekłej choroby, doświadczają różnego rodzaju kryzysów, lęku, stresu, depresji czy trudności
w realizacji swoich celów.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.

Diana Muller-Siekierska

Diana Muller-Siekierska

psycholog, psychoterapeuta

Paulina Kurek

Paulina Kurek

psycholog

Paulina Kurek

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność - psychologia kliniczna. Obecnie jestem w trakcie 5 letniego podyplomowego kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychologiczne.

Ponadto ukończyłam:

- studia podyplomowe uzyskując kwalifikacje pedagogiczne, 

- pierwszy stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

- szkolenie "Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów"

- szkolenie z bajkoterapii w pracy z dziećmi

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, pracując w Instytucie Analiz Psychologicznych i Psychoterapii oraz Fundacji Uwolnienie i Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadziłam liczne projekty, szkolenia dla grup, konsultacje psychologiczne, opiniowałam i diagnozowałam. Aktualnie pracuję z dziećmi i z młodzieżą jako psycholog szkolny.


Każdy z nas jest wyjątkowy – to zdanie towarzyszy mi zawsze w kontakcie z drugim człowiekiem. Swoje metody pracy dostosowuję każdorazowo do Klienta, jego historii, sytuacji osobistej i potrzeb. Każdemu przyglądam się z dużą ciekawością i zaangażowaniem. Dbam o to, by każdy otrzymał nie tylko profesjonalną pomoc, ale także poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

- wspieram osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, u których dominuje pesymistyczne myślenie oraz zamartwianie się
- pracuję z osobami, które mają obniżony nastrój
- pomagam, gdy zaistnieją trudności w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami i stresem
- niosę oparcie osobom, u których w relacjach pojawiły się problemy wpływające negatywnie na wspólne życie
- jestem pomocą dla rodziców w problemach wychowawczych – gdy towarzyszy im dezorientacja, bezsilność lub niepewność, czy zachowania dziecka, zarówno w stosunku do bliskiego otoczenia, jak i grupy rówieśniczej są prawidłowe
- wspieram tych, których dotyka alienacja rodzicielska pojawiąjąca się przy okazji rozwodów, separacji i rozstań rodziców będących parą nieformalną

Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą i dziećmi.

Zapraszam na spotkania stacjonarne lub w trybie online.

Gabriela Gamrowska

Jestem absolwentką kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadzę stronę Psycholog neuroróżnorodna.

Obecnie szkolę się dalej w ramach studiów podyplomowych na kierunku psychologia sądowa. 

Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz diagnozą psychologiczną (m.in. całościowych zaburzeń rozwojowych, transpłciowości, zaburzeń umiejętności szkolnych, ADHD, ODD). 
Mam za sobą praktykę w CSK UMED w Łodzi na oddziale dziennym zaburzeń afektywnych i psychotycznych dla dorosłych, Poradni Synapsis w Warszawie oraz w Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale ginekologii onkologicznej. 

 

Obszarem moich szczególnych zainteresowań są: neuroróżnorodność, psychotraumatologia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, psychologia sądowa oraz praca z ciałem.

Ciekawią mnie nowoczesne podejścia do leczenia zaburzeń psychicznych.  

W zależności od sytuacji wykorzystuję elementy z różnych nurtów terapeutycznych. Podstawą w mojej pracy jest relacja z pacjentem.
Prowadzę również sesje MBSR Mindfulness (Redukcja Stresu Oparta na Uważności) oraz warsztaty dotyczące kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem. 
Staram się cały czas rozwijać
i dokształcać, biorę udział w szkoleniach psychoterapeutycznych oraz odbywam własną terapię.

Gabriela Gamrowska

Gabriela Gamrowska

psycholog, diagnosta

Artur Nowakowski

Artur Nowakowski

psycholog

Artur Nowakowski

Jestem absolwentem kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, który ukończyłem w 2015r. Obecnie kontynuuję rozwój zawodowy w ramach 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, realizowanego przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w ramach praktyk na Oddziale Psychiatrii Bródnowskiego Szpitala Wojewódzkiego, a także w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa, zdobywane w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej, gdzie zajmowałem się poradnictwem rodzinnym (indywidualnym i grupowym) oraz pomocą psychologiczną. Posiadam również doświadczenie w obszarze diagnozy psychologicznej w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Specjalizuję się w pracy z osobami w kryzysie, osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i osobami uzależnionymi. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą oraz całymi rodzinami. Posiadam szerokie doświadczenie w kontakcie z tzw. "trudną" młodzieżą, zagrożoną używkami, przemocą oraz niedostosowaniem społecznym.
 

Interesuję się neurobiologią, psychoanalizą, nowoczesnymi metodami pracy psychoterapeutycznej. Prywatnie jestem ojcem dwójki kotów, w wolnych chwilach poświęcam się sztuce i oglądam dobre filmy.

Joanna Filipowicz-Wdówka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) oraz pedagogiki tańca i choreografii na łódzkim AHE oraz psychologii sportu na wrocławskim SWPS.

 

Doświadczenie psychologiczne zdobywałam na psychiatrycznym oddziale młodzieżowym CSK UM w Łodzi (z ramienia Fundacji JiM) oraz  w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych tego samego szpitala, a także w Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim.

Jestem również sportowcem i trenerem. Posiadam praktyczne doświadczenie w prowadzeniu licznych warsztatów i szkoleń z dziedzin takich jak: pole dance, aerial silks, kalistenika, stretching. Od 2014 roku prowadzę studio pole dance, w którym jestem głównym instruktorem, a od kilku lat przygotowuję swoje podopieczne do startów w zawodach.

Psychologia sportu jest moją pasją i naturalnym kierunkiem rozwoju – wiedza psychologiczna bardzo pomaga mi w pracy trenerskiej, z kolei znajomość wyzwań stojących przed zawodnikami znacznie ułatwia udzielanie im pomocy psychologicznej. Jako psycholog sportu prowadzę zarówno konsultacje psychologiczne jak i trening mentalny związany z umiejętnościami radzenie sobie ze stresem, budowaniem pewności siebie, przygotowaniem rutyny startowej czy radzeniem sobie z porażką. Uwielbiam towarzyszyć ludziom w drodze do realizacji ich celów, wspierać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i obserwować rosnącą pewność siebie. 

Joanna Filipowicz-Wdówka

Joanna Filipowicz-Wdówka

psycholog sportu

Justyna Frączek

Justyna Frączek

psycholog, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji

Justyna Frączek

Jestem psychologiem, pedagogiem, terapeutą wczesnej interwencji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w placówce wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkolu terapeutycznym, pracy w przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, przez wiele lat wspierałam dzieci i młodzież w organizacji pozarządowej. Obecnie pracuję w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 

W 2014 r. ukończyłam Pedagogikę wczesnoszkolną z edukacją przedszkolną, a w 2017 r. Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. W 2023 r. uzyskałam tytuł terapeuty wczesnej interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym roku rozpoczęłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Swoje kwalifikacje systematycznie podnoszę biorąc udział w szkoleniach dla psychologów i specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami.

Pomagam rodzicom zrozumieć swoje emocje i przyjrzeć się potrzebom dzieci, udzielam konsultacji w kwestiach wychowawczych. Wspieram dzieci zmagające się z trudnościami na każdym etapie rozwoju. W zakresie moich zainteresowań jest również psychologia okołoporodowa. 

Olga Dworczyńska

Jestem studentką czwartego roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz członkinią zespołu badawczego zajmującego się badaniem cyfryzacji życia rodzinnego.

Biorę udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii. Współpracuję także z Fundacją Pandora. Szczególnie interesuję się psychologią kliniczną, seksuologią, prawami osób LGBTQ+, neuroróżnorodnością oraz zaburzeniami odżywiania.

 

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, posiadam doświadczenie w pracy z osobami autystycznymi. Współtworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Tematy zajęć to między innymi zaburzenia odżywiania, neuroatypowość oraz transpłciowość. W szczególności chcę pogłębiać temat ADHD u dorosłych.

 

W Solutio prowadzę warsztaty dla szkół, zajmuję się współtworzeniem bloga, prowadzeniem social mediów oraz organizacją warsztatów online.

 

Olga Dworczyńska

Olga Dworczyńska

prowadzi warsztaty psychoedukacyjne

bottom of page