top of page

Terapia dla dzieci i młodzieży

  • 50 min.
  • Od 180 złotych polskich
  • Piotrkowska 262/264

Opis usługi

Wsparcie przeznaczone dla dzieci i młodzieży poprzedzone jest wstępnym spotkaniem z rodzicami, podczas którego psychoterapeuta może poznać trudności dziecka z perspektywy rodziców. Podczas kolejnych spotkań rodzice uczestniczą w spotkaniach jeśli wymaga tego proces terapeutyczny. Często jednak nasi najmłodsi Klienci wolą odbywać takie spotkania samodzielnie.


bottom of page