top of page

Diagnoza psychologiczna - testy

Diagnoza obejmuje przeprowadzenie wywiadu wraz z odpowiednimi testami oraz omówienie wyników.

  • 2 godz.
  • Od 300 złotych polskich
  • Piotrkowska 262/264

Opis usługi

1. Wywiad diagnostyczny- 200 zł 2. Przeprowadzenie testów: Test organiczny (funkcje poznawcze) - 1h - 300 zł Test ilorazu inteligencji - 2 h - 700 zł Dysleksja, dyskalkulia - 1-1,5 h - 600 zł ADHD (test DIVA-5)- 2 h - 700 zł Spektrum autyzmu - 2 h - 700 zł Test osobowości MMPI-2 - 2 h - 800 zł 3. Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej (do szkoły/uczelni/sądu) - 350 zł


bottom of page