top of page

Czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniu?


Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniu SFBT (Solution Focus Brief Therapy), zwana w Polsce terapią TSR, została opracowana przez Steve'a de Shazer oraz Insoo Kim Berg pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, we współpracy z ich kolegami z Milwaukee Brief Family Therapy. Jest to nurt terapeutyczny skierowany na cel, który chce osiągnąć Klient oraz sposoby wprowadzania zmian, które są najbardziej dla niego pomocne. Koncentruje się na rozwiązaniach, a nie na problemach, które skłoniły Klientów do szukania terapii.

Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach to krótkoterminowa metoda terapeutyczna, która obejmuje działania indywidualnie dopasowane do Klienta. Pomaga  w zmianie poprzez tworzenie rozwiązań, a nie skupianie się na problemach. 

Podstawowe założenia terapii:
 

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej

  2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego

  3. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu koncentruje się na:

 

  • zasobach Klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;

  • na jego celach i zmianie, którą Klient chce osiągnąć, a nie na problemach;

  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;

  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.


​Na czym polega psychoterapia:

Terapia polega na rozmowie z psychoterapeutą oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji. Psychoterapeuta pomaga w określeniu, co do tej pory było skuteczne i pozwalało Klientowi radzić sobie z kłopotami oraz jakie rozwiązania mogłyby sprawdzić się w przyszłości. Podczas terapii określany jest cel, do którego Klient chce dążyć, a psychoterapeuta pomaga Klientowi ten cel osiągnąć.

Jak przygotować się do terapii:

Możesz zastanowić się nad tym co chciałabyś/chciałbyś zmienić, jak powinna wyglądać sytuacja, gdyby wszystko się ułożyło. Możesz również zrobić notatki czy poukładać wszystko w punktach lub zapisać to zupełnie chaotycznie. Możesz pomyśleć o swoich emocjach i odczuciach, które Ci towarzyszą lub o swoich myślach związanych z daną sytuacją. Możesz również zupełnie się nad tym nie zastanawiać i pomyśleć o tym dopiero na spotkaniu. Niezależnie od tego co się wydarzy - Twój terapeuta jest właśnie po to, by pomóc Ci zacząć.
 

Flower vase
bottom of page