Czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?


Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach SFBT (Soluton Focus Brief Therapy), zwana w Polsce trapią TSR, została opracowana przez Steve'a de Shazer  oraz Insoo Kim Berg we współpracy z ich kolegami z Milwaukee Brief Family Therapy pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Jest to nurt terapeutyczny skierowany na cel, który chce osiągnąć Klient oraz sposoby wprowadzania zmian, które są najbardziej dla niego pomocne. Koncentruje się na rozwiązaniach, a nie na problemach, które skłoniły Klientów do szukania terapii.

Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach to krótkoterminowa metoda terapeutyczna, która obejmuje działania indywidualnie dopasowane do Klienta. Pomaga  w zmianie poprzez tworzenie rozwiązań, a nie skupianie się na problemach. 

 

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej

  2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego

  3. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego

 
 
 

  • zasobach Klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;

  • na jego celach i zmianie, którą Klient chce osiągnąć, a nie na problemach;

  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;

  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.
Terapia polega na rozmowie z psychoterapeutą oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji. Psychoterapeuta pomaga w określeniu, co do tej pory było skuteczne i pozwalało Klientowi radzić sobie z kłopotami oraz jakie rozwiązania mogłyby sprawdzić się w przyszłości. Podczas terapii określany jest cel, do którego Klient chce dążyć, a psychoterapeuta pomaga Klientowi ten cel osiągnąć.


 

 

Możesz zastanowić się nad tym co chciałabyś/chciałbyś zmienić, jak powinna wyglądać sytuacja, gdyby wszystko się ułożyło. Możesz również zrobić notatki czy poukładać wszystko w punktach lub zapisać to zupełnie chaotycznie. Możesz pomyśleć o swoich emocjach i odczuciach, które Ci towarzyszą lub o swoich myślach związanych z daną sytuacją. Możesz również zupełnie się nad tym nie zastanawiać i pomyśleć o tym dopiero na spotkaniu. Niezależnie od tego co się wydarzy - Twój terapeuta jest właśnie po to, by pomóc Ci zacząć.

.

Jak przebiega terapia?

Jak się przygotować do spotkania?

Najistotniejsze założenia SFBT:

SFBT koncentruje się na:

Flower vase

Solutio
ul. Piotrkowska 262/264
Prawa oficyna, lok. 102 A
90-001 Łódź, woj. łódzkie
tel: 602 103 370
mail: gabinet@terapiasolutio.pl