top of page

W naszych gabinetach oferujemy spotkania z doświadczonymi psychologami i terapeutami.

Podczas wizyty w bezpiecznej atmosferze można rozmawiać o swoich problemach związanych z obniżeniem nastroju, depresją czy zaburzeniami na tle lękowym. Zajmujemy się trudnościami w radzeniu sobie z emocjami, w radzeniu sobie ze stresem czy z wypaleniem zawodowym.

 

Podczas psychoterapii indywidualnej omawiamy kłopoty ze snem, zamartwianie się czy radzenie sobie ze stratą
i żałobą. W trakcie terapii par szukamy rozwiązań dla konfliktów, problemów w komunikacji oraz wzmacniamy relację między partnerami. Na terapię rodzinną zapraszamy rodziców dzieci, które mają kłopoty związane
z wychowaniem, budowaniem relacji z rówieśnikami czy poczuciem własnej wartości.

 

W naszych gabinetach oferujemy również diagnozę psychologiczną, terapię online oraz terapię w języku angielskim.