top of page

Search Results

15 items found for ""

 • Konsultacja psychologiczna

  Spotkania dla osób, które chcą omówić swoje plany, przyjrzeć się swoim celom, podjąć istotne decyzje. Polecane dla osób, które potrzebują wsparcia w kwestiach związanych z pracą zawodową, nauką lub planami czy zmianami życiowymi. Zapraszamy również osoby, które odczuwają silny stres w pracy, spadek motywacji czy brak zainteresowania dotychczasowymi zadaniami, które nie czerpią satysfakcji z wykonywania pracy.

 • Coaching ADHD/spektrum autyzmu

  Konsultacje przeznaczone dla dorosłych, którzy mierzą się z trudnościami wynikającymi z ADHD lub spektrum autyzmu. Podczas spotkania skupiamy się na znajdowaniu pomocnych sposobów radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Coach to osoba znająca specyfikę funkcjonowania i trudności osób zmagających się z ADHD/spektrum autyzmu. Celem współpracy nie jest leczenie (zgodnie z nowoczesnym podejściem ADHD i spektrum autyzmu są uznawane za odmienny sposób funkcjonowania układu nerwowego, a nie chorobę, w związku z tym nie podlegają wyleczeniu). Współpraca z coach'em pozwala poznać własne ograniczenia, ale przede wszystkim zasoby. Skupia się na celach klienta oraz poszukuje sposobów odpowiedniego radzenia sobie z trudnościami. Coach specjalizujący się w ADHD i spektrum autyzmu pomaga w poznaniu siebie oraz dopasowaniu rozwiązań do potrzeb i możliwości osób neuroróżnorodnych.

 • Diagnoza psychologiczna 1-sze spotkanie

  1. Wywiad diagnostyczny - 200 zł 2. Przeprowadzenie testów: Test organiczny (funkcje poznawcze) - 1h - 300 zł Test ilorazu inteligencji - 2 h - 700 zł Dysleksja, dyskalkulia - 1-1,5 h - 600 zł ADHD (test DIVA-5)- 2 h - 700 zł Spektrum autyzmu - 2 h - 700 zł Test osobowości MMPI-2 - 2 h - 800 zł 3. Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej (do szkoły/uczelni/sądu) - 350 zł

 • Diagnoza psychologiczna - testy

  1. Wywiad diagnostyczny- 200 zł 2. Przeprowadzenie testów: Test organiczny (funkcje poznawcze) - 1h - 300 zł Test ilorazu inteligencji - 2 h - 700 zł Dysleksja, dyskalkulia - 1-1,5 h - 600 zł ADHD (test DIVA-5)- 2 h - 700 zł Spektrum autyzmu - 2 h - 700 zł Test osobowości MMPI-2 - 2 h - 800 zł 3. Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej (do szkoły/uczelni/sądu) - 350 zł

 • Therapy in english

  During the session you will be able to share your problem and discuss it with the therapist. Together you will choose the goal for the therapy and ways to implement possible solutions.

 • Terapia rodzinna

  Podczas spotkań terapeuta będzie Was wspierał w określeniu oczekiwań i celów biorąc pod uwagę perspektywę każdego członka Waszej rodziny. Analiza systemu rodzinnego pozwoli na odpowiednie dopasowanie rozwiązań do Waszej rodziny.

 • Terapia dla ADHD/spektrum autyzmu

  Konsultacje przeznaczone dla dzieci, które otrzymały diagnozę: - ADHD - autyzmu - dysleksji - zaburzeń rozwojowych i potrzebują pomocnych sposobów radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Spotkania odbywają się z psychologiem, który wspiera w procesie pokonywania trudności, budowania relacji z ludźmi, dobrego komunikowania się i poszukiwania własnych sposobów na rozwiązywanie trudności. Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze tylko z rodzicami. W dalszym procesie oddziaływań terapeutycznych psycholog towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w systemie rodzinnym by oddziaływania jakich dokonują dawały komfort zarówno dziecku jak i całej rodzinie. Karolina Opałka-Rygalska jest psychologiem i terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Specjalizuje się w wspieraniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajmuje się terapią dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju (spektrum autyzmu), zaburzeniami mowy i języka (afazja) a także z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD). Posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej narzędziem PEP-3. Jest praktykiem programu Kid’s Skill’s “Dam Radę” i “Jestem z Ciebie dumny”. W 2023r. ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum TSR. Ponadto ukończyła „3-modułowy kurs bazowy terapii behawioralnej”.

 • Konsultacja dla dzieci

  Konsultacja dla dzieci i/lub rodziców. Podczas spotkania psycholog pomaga zrozumieć emocje i zachowania, przyjrzeć się potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców, wspiera w trudnościach na każdym etapie rozwoju. Podczas konsultacji można omawiać również wszelkie kwestie wychowawcze.

 • Terapia par

  Podczas spotkania wspólnie ze swoją partnerką/partnerem będziecie mogli przyjrzeć się Waszym trudnościom oraz relacji. Wraz z terapeutą określicie cel spotkań oraz kierunek pracy, dzięki czemu będziecie mogli dopasować pomocne rozwiązania do Waszego związku i Waszej sytuacji życiowej. Kiedy warto zdecydować się na terapię par? Decyzję o podjęciu terapii par warto rozważyć ze swoim partnerem/partnerką w sytuacji, kiedy: - istnieje sytuacja powodująca konflikt między Wami, - jesteście w separacji lub podczas rozwodu, - nie możecie dojść do porozumienia, - spędzacie ze sobą coraz mniej czasu, - pojawiają się różnice w wyznawanych przez Was wartościach, - przeżywacie kryzys, - chcecie ochronić dzieci, by Wasze kłopoty na nie nie wpływały, - chcecie poprawić swoje umiejętności komunikacji, -

 • Konsultacja/Terapia online

  Spotkanie z psychoterapeutą online może mieć formę terapii indywidualnej lub w niektórych przypadkach terapii par. Spotkanie odbywa się na platformie zoom. Jeśli z jakiegoś powodu wolisz spotkać się w przestrzeni wirtualnej wybierz ten rodzaj wsparcia.

 • Terapia indywidualna

  Podczas spotkania z psychoterapeutą będziesz mógł opowiedzieć o swoich trudnościach i kłopotach. Terapeuta pomoże Ci w znajdywaniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do Twojej sytuacji. Wspólnie będziecie wyznaczali cele terapii i określali potrzebne działania.

 • Therapy in english for couples

  During the session you will be able to share your problem and discuss it with the therapist. Together you will choose the goal for the therapy and ways to implement possible solutions.

bottom of page