top of page

In our offices, we offer meetings with experienced therapists.

During a visit in a safe atmosphere, you can talk about your problems related to low mood, depression or anxiety disorders. We deal with difficulties in coping with emotions, in coping with stress and professional burnout.

 

During individual psychotherapy, we discuss sleep problems, worry or coping with loss and grief. During couples therapy, we look for solutions to conflicts, communication problems and strengthen the relationship between partners. We invite parents to family therapy for children who have problems with upbringing, building relationships with peers or self-esteem.

 

In our offices, we offer online therapy and therapy in English.

Spotkanie dla osób, które chcą opowiedzieć o przeżywanych trudnościach oraz uzyskać poradę dotyczącą określonego obszaru życia (np. zawodowego, rodzicielstwa, relacji).

Dla par, które doświadczają trudności w relacji, potrzebują lepszej komunikacji, zrozumienia, zmiany funkcjonowania.

Konsultacje rodzicielskie

Spotkania dla rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje dzieci i łatwiej się z mini porozumiewać.

Spotkania mają na celu postawienie diagnozy dotyczącej pojawiających się trudności (np. ADHD, autyzm, zaburzeń osobowości). 

Dla rodzin, które potrzebują zmiany w systemie rodzinnym. Spotkania mogą odbywać się ze wszystkimi członkami danej rodziny lub obejmować niektóre osoby z systemu.

Psychologia sportu

Spotkania dla sportowców, dotyczące radzenia sobie ze stresem, motywacji, pewności siebie etc.

Spotkania mają na celu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania oraz wprowadzenia zmian w życiu, które ulepszą funkcjonowanie Klienta. 

Spotkania dla kobiet w ciąży i ich partnerów oraz rodziców małych dzieci, obejmujący tematykę rodzicielstwa i partnerstwa w okresie okołoporodowym. 

Terapia po angielsku

Spotkania dla osób, które porozumiewają się w języku angielskim.

bottom of page