top of page

Terapia dla ADHD/spektrum autyzmu

Konsultacje przeznaczone są dla dzieci, które chcą lepiej radzić sobie w szkole i poza nią.

  • 50 min.
  • 200 złotych polskich
  • Piotrkowska 262/264

Opis usługi

Konsultacje przeznaczone dla dzieci, które otrzymały diagnozę: - ADHD - autyzmu - dysleksji - zaburzeń rozwojowych i potrzebują pomocnych sposobów radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Spotkania odbywają się z psychologiem, który wspiera w procesie pokonywania trudności, budowania relacji z ludźmi, dobrego komunikowania się i poszukiwania własnych sposobów na rozwiązywanie trudności. Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze tylko z rodzicami. W dalszym procesie oddziaływań terapeutycznych psycholog towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w systemie rodzinnym by oddziaływania jakich dokonują dawały komfort zarówno dziecku jak i całej rodzinie. Karolina Opałka-Rygalska jest psychologiem i terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Specjalizuje się w wspieraniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajmuje się terapią dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju (spektrum autyzmu), zaburzeniami mowy i języka (afazja) a także z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD). Posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej narzędziem PEP-3. Jest praktykiem programu Kid’s Skill’s “Dam Radę” i “Jestem z Ciebie dumny”. W 2023r. ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum TSR. Ponadto ukończyła „3-modułowy kurs bazowy terapii behawioralnej”.


bottom of page